Kako do održive urbane mobilnosti..

  

Igor Velić,
Menadžer projekta
(www.sigurnestaze.com)


  

Vojislav Jović,
Dipl. prostorni planer, GIS Analitičar


  

Filip Živković,
Master. inž. saobraćaja


  

Dragana Dragićević,
Dipl. inž. mašinstva


  

Geospatial Data Systems,
Tehnička, GIS/IT podrška
(www.geogis.org)


  

Stav projektnog tima:

Ulica je osnovni arhitektonski prostor grada, nije namenjena samo za kretanje motornih vozila već i za kretanja ostalih učesnika u saobraćaju (pešaka, biciklista, osoba sa invaliditetom itd.) i od nje zavisi život naselja i ljudi koji tu žive.

Unapređenje saobraćajnog i urbanističkog prostora na teritoriji grada Bora je nezamislivo bez primene "Humanog inženjeringa", koncepta koji zahteva drugačiji pristup rešavanju problema i drugačije oblikovanje saobraćajnog i urbanističkog prostora uz primenu inovativnih, praktičnih i jednostavnih rešanja koja bi zadovoljila sve učesnike u saobraćaju.

Da bi došli do zadovoljavajućeg rešenja potrebno je sagledavanje celokupne ulične mreže grada Bora i preduzimanje niza saobraćajno-regulativnih, građevinskih, urbanističkih i arhitektonskih mera čiji bi cilj bio formiranja jedinstvenog i bezbednog prostora dostupnog za sve korisnike.

Drugim rečima, uređenjem grada Bora treba se fokusirati na čoveka i stvarim zahtevima i potrebama koje imaju njegovi građani. Mobilnost je pre svega kretanje ljudi a ne motornih vozila!