Kako do održive urbane mobilnosti..

  

Projekat: Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora (preuzmi pdf)

Nosilac projekta: Udruženje Sigurne staze (www.sigurnestaze.com)

Cilj projekta je unapredjenje bezbednosti saobraćaja, zivotne sredine i pristupačnosti saobraćajne infrastrukture za sve učesnike u saobraćaju sa posebnim akcentom na decu, starija lica, osobe sa invaliditetom i bicikliste na teritoriji grada Bora kroz kreiranje inovativne GIS platforme sa crowd-sourcing komponentom “mobilitybor.com”.

Mobilna i web GIS aplikacija “Mobility Bor” omogućuje pregled, unos i izmene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost svim građanima Bora da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju poboljšanja pristupačnosti urbanističke i saobraćajne infrastrukture na teritoriji grada Bora. Ovaj jednistven projekat je vezan za jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ koji ima za cilj stvaranje održivih gradova – gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i velikim brojem zelenih površina i sa velikom angažovanošću građana. S tim u vezi, dalji razvoj društva i prepoznavanje dosadašnjih problema je dovelo do razvoja mogućeg rešenja, odnosno do razvoja urbane mobilnosti.

Ovaj projekat je realizovan u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“ (javnozagovaranje.bos.rs), koji realizuje Beogradska otvorena škola (bos.rs) uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) (usaid.gov/serbia).

Sadržaj GIS platforme je isključivo odgovornost organizacije Sigurne staze i ne predstavlja nužno stavove USAID -a, Vlade SAD ili BOŠ-a.


assets/img/staze-urbane-mobilnosti-bor-1.png